КРЕОН ИС ЕООД

Креон Ис ЕООД е дъщерно дружество на Ангкор Травел ЕООД, специализирано в строителство и ремонтни дейности.