Разписание

Разписание на автобусна линия София-Антон-Копривщица (в сила от 01.04.2015г.)
от Копривщица Антон Пирдоп (Скалата) Пирдоп (Автогара) Златица Челопеч Чавдар Мирково Долно Камарци Саранци Горна Малина София
***05:45ч. ***05:55ч. ***05:58ч. ***06:07ч. ***06:14ч. ***06:25ч. ***06:46ч. ***06:57ч. ***07:06ч. ***07:52ч.
**06:30ч. **07:00ч. *07:10ч. *07:13ч. *07:22ч. *07:29ч. *07:40ч. *08:01ч. *08:12ч. *08:21ч. *09:07ч.
07:20ч. 07:27ч. 07:34ч. 07:45ч.
****08:00ч. 08:30ч. 08:50ч. 08:55ч. 09:04ч. 09:11ч. 09:23ч. 09:45ч. 09:54ч. 10:03ч. 10:49ч.
*12:10ч. *12:20ч. *12:23ч.
*13:45ч. *13:55ч. *13:58ч. *14:07ч. *14:14ч. *14:20ч. *14:25ч. *14:46ч. **14:57ч. *15:06ч. *15:52ч.
15:10ч. 15:45ч. 15:55ч. 15:58ч. 16:07ч. 16:14ч. 16:20ч. 16:25ч. 16:46ч. 16:57ч. 17:06ч. 17:52ч.
16:50ч. 17:20ч. 17:30ч. 17:33ч. 17:42ч. 17:49ч. 17:55ч. 18:00ч.
*18:10ч. *18:20ч. *18:23ч. *18:34ч. *18:41ч. *18:47ч. *18:52ч.
от София Горна Малина Саранци Долно Камарци Мирково Чавдар Челопеч Златица Пирдоп (Автогара) Пирдоп (Скалата) Антон Копривщица
07:20ч. 07:25ч. 07:35ч.
07:50ч. 08:01ч. 08:08ч. 08:17ч. 08:20ч.
**08:00ч. **08:45ч. **08:54ч. **09:05ч. **09:26ч. **09:30ч. **09:37ч. **09:44ч. **09:49ч. **09:56ч. **10:07ч. **10:37ч.
*10:00ч. *10:45ч. *10:54ч. *11:05ч. *11:26ч. *11:37ч. *11:44ч. *11:49ч. *11:56ч. *12:07ч.
14:00ч. 14:45ч. 14:54ч. 15:05ч. 15:26ч. 15:30ч. 15:37ч. 15:44ч. 15:49ч. 15:56ч. 16:07ч. 16:37ч.
*17:20ч. *17:30ч. *17:41ч. *17:48ч. *17:53ч. *17:56ч. *18:06ч.
18:00ч. 18:45ч. 18:54ч. 19:05ч. 19:26ч. 19:32ч. 19:37ч. 19:44ч. 19:49ч. 19:56ч. 20:07ч. 20:37ч.
  • * - изпълнява се от понеделник до петък /включително/
  • ** - изпълнява се от понеделник до събота /влючително/
  • *** - изпълнява се само понеделник
  • **** - изпълнява се събота и неделя