Български ::  English

Линии-Разписание на автобусна линия София-Антон-Копривщица в сила от 01.04.2015г.

И всичко това на цената, на която другите ви предлагат просто превоз!

 

От Копривщица Антон Пирдоп
(Скалата)
Пирдоп
(Автогара)
Златица Челопеч Чавдар Мирково Долно
Камарци
Саранци Горна
Малина
София
***05:45ч. ***05:55ч. ***05:58ч. ***06:07ч. ***06:14ч. ***06:25ч. ***06:46ч. ***06:57ч. ***07:06ч. ***07:52ч.
  **06:30 ч. **07:00ч. *07:10ч. *07:13 ч. *07:22ч. *07:29ч. *07:40ч. *08:01ч. *08:12ч. *08:21ч. *09:07ч.

07:20ч. 07:27ч. 07:34ч. 07:45ч.
****08:00ч. 08:30ч. 08:50ч.  08:55ч. 09:04ч. 09:11ч. 09:23ч. 09:45ч. 09:54ч. 10:03ч. 10:49ч.
  – *12:10ч. *12:20ч. *12:23ч.
 – *13:45ч. *13:55ч. *13:58ч. *14:07ч. *14:14ч. *14:20ч. *14:25ч. *14:46ч. **14:57ч. *15:06ч. *15:52ч.
15:10ч. 15:45ч. 15:55ч. 15:58ч. 16:07ч. 16:14ч. 16:20ч 16:25ч. 16:46ч. 16:57ч. 17:06ч. 17:52ч.
16:50ч. 17:20ч. 17:30ч. 17:33ч. 17:42ч. 17:49ч. 17:55ч. 18:00ч. –  –   – – 
*18:10ч. *18:20ч. *18:23ч. *18:34ч. *18:41ч. *18:47ч. *18:52ч.
от София Горна
Малина
Саранци Долно
Камарци
Мирково Чавдар Челопеч Златица Пирдоп
(Автогара)
Пирдоп
(Скалата)
Антон Копривщица
- - - - - - - - 07:20ч. 07:25ч. 07:35ч. -
07:50ч. 08:01ч. 08:08ч. 08:17ч. 028:20ч.
**08:00 ч. **08:45 ч. **08:54 ч. **09:05 ч. **09:26 ч. **09:30 ч. **09:37ч. **09:44 ч. ** 09:49 ч. **09:56 ч. **10:07 ч. **10:37 ч.
*10:00 ч. *10:45 ч. *10:54 ч. *11:05 ч. *11:26 ч. *11:37ч. *11:44 ч. *11:49 ч. *11:56 ч. *12:07 ч.
14:00 ч. 14:45 ч. 14:54 ч. 15:05 ч. 15:26 ч. 15:30ч. 15:37ч. 15:44 ч.  15:49 ч. 15:56 ч. 16:07 ч. 16:37 ч.
 – *17:20ч. *17:30 ч. *17:41ч. *17:48 ч. *17:53 ч. *17:56 ч. *18:06 ч.
18:00 ч. 18:45 ч. 18:54 ч. 19:05 ч. 19:26 ч. 19:32 ч. 19:37ч. 19:44 ч.  19:49 ч. 19:56 ч. 20:07 ч. 20:37 ч.
* - изпълнява се от понеделник до петък /включително/
** - изпълнява се от понеделник до събота /влючително/
*** - изпълнява се само понеделник
**** -изпълнява се събота и неделя