Разписание

Разписание на автобусна линия София-Антон-Копривщица (в сила от 01.01.2018г.)
от Копривщица Антон Пирдоп (Скалата) Пирдоп (Автогара) Златица Челопеч Чавдар Мирково Долно Камарци Саранци Горна Малина София
**06:30ч. **07:00ч. *07:10ч. *07:11ч. *07:15ч. *07:25ч. 07:35ч. *07:45ч. *08:01ч. *08:12ч. *08:21ч. *09:07ч.
****08:00ч. 08:30ч. 08:50ч. 08:53ч. 09:00ч. 09:10ч. 09:23ч. 09:45ч. 09:54ч. 10:03ч. 10:49ч.
*11:45ч. *11:55ч. *11:56ч. 12:02ч. *12:10ч. *12:20ч. *12:30ч. *12:46ч. **12:57ч. *13:06ч. *13:52ч.
15:10ч. 15:45ч. 15:55ч. 15:58ч. 16:07ч. 16:14ч. 16:20ч. 16:25ч. 16:46ч. 16:57ч. 17:06ч. 17:52ч.
от София Горна Малина Саранци Долно Камарци Мирково Чавдар Челопеч Златица Пирдоп (Автогара) Пирдоп (Скалата) Антон Копривщица
**08:00ч. **08:45ч. **08:50ч. **08:55ч. **09:16ч. **09:25ч. **09:37ч. **09:44ч. **09:49ч. **09:56ч. **10:07ч. **10:37ч.
*10:00ч. *10:45ч. *10:50ч. *10:55ч. *11:16ч. *11:37ч. *11:44ч. *11:49ч. *11:56ч. *12:07ч.
14:00ч. 14:45ч. 14:50ч. 14:55ч. 15:16ч. 15:25ч. 15:37ч. 15:44ч. 15:49ч. 15:56ч. 16:07ч. 16:37ч.
18:00ч. 18:45ч. 18:50ч. 18:55ч. 19:15ч. 19:25ч. 19:37ч. 19:44ч. 19:49ч. 19:56ч. 20:07ч. 20:37ч.
  • * - изпълнява се от понеделник до петък /включително/
  • ** - изпълнява се от понеделник до събота /влючително/
  • *** - изпълнява се само понеделник
  • **** - изпълнява се събота и неделя
Разписание на местните линии (в сила от 01.04.2015г.)
от Каменица Петрич Смолско Бенково Мирково Челопеч Златица Пирдоп (Автогара) Пирдоп (Скалата)
*06:00ч. **06:20ч. **06:30ч. **06:40ч. **06:50ч. **07:11ч. **07:18ч. **07:27ч. **07:30ч.
***10:00ч. ***10:10ч. ***10:20ч. ***10:30ч.
****09:20ч. ****09:40ч. ****09;50ч. ****10:00ч. ****10:10ч. ****10:21ч. ****10;28ч. ****10:37ч. ****10:40ч.
****13:50ч. ****14:10ч. ****14:20ч. ****14:30ч. ****14:40ч. ****14:51ч. ****15:08ч. ****15:17ч. ****15:20ч.
*14:30ч. **14:50ч. **15:00ч. **15:10ч. **15:20ч.
от Пирдоп (Скалата) Пирдоп (Автогара) Златица Челопеч Мирково Бенково Смолско Петрич Каменица
****08:30ч. ****08:33ч. ****08:42ч. ****08:51ч. ****09:02ч. ****09:12ч. ****09:22ч. ****09:22ч.
***09:20ч. ***09:30ч. ***09:40ч. ***09;50ч.
**11:30ч. **11:33ч. **11:42ч. **11:51ч. **12:02ч. **12:12ч. **12:22ч. **12:32ч. *12:52ч.
****13:00ч. ****13:03ч. ****13:12ч. ****13:21ч. ****13:32ч. ****13:42ч. ****13:52ч. ****14:02ч.
**15:30ч. **15:40ч. **15;50ч. **16:00ч. *16:20ч.
  • * - изпълнява се само понеделник и петък
  • ** - изпълнява се от понеделник до петък /включително/
  • *** - изпълнява се само събота
  • **** - изпълнява се само неделя